GFI Vietnam Vietnam


SẢN PHẨM

GFI EventsManager

Quản lý, giám sát và lưu trữ các ghi nhận một cách dễ dàng.


Việc quản lý, giám sát các bản ghi nhận sự kiện được thực hiện một cách tự động và tập trung. Với khối lượng lớn các thông tin, sự kiện xảy ra hàng ngày trong hê thống rất quan trọng và cần được ghi nhận lại cho mục đích thực thi và điều tra sau này. Việc giám sát, quản lý và phân tích các sự kiện xảy ra với mục đích để có biện pháp ngăn chặn kịp thời các rủi ro làm ảnh hưởng đến an ninh mạng của công ty. GFI EventsManager ™ có nhiệm vụ vô cùng to lớn này bằng việc giám sát và quản lý một cách tự động, tập trung các bản ghi sự kiện - được tạo ra bởi các ứng dụng và cả thiết bị từ các nhà cung cấp hàng đầu.
 

An ninh mạng
Phát hiện những kẻ xâm nhập và các mối đe dọa an ninh và tăng cường an ninh hệ thống thông tin của bạn bằng cách giám sát các sự kiện trong thời gian thực.
Đáp ứng được các tiêu chuẩn yêu cầu.
 Là bạn đồng hành vô giá trong việc đáp ứng các yêu cầu về quy tắc và các hành vi khác nhau bao gồm SOX, PCI DSS, Mã số của kết nối, HIPAA, luật bảo vệ dữ liệu và những người khác.
Khả năng tương thích
Hỗ trợ một loạt các loại sự kiện như W3C, các sự kiện Windows, Syslog, SQL Server và Oracle bản ghi kiểm toán.
Theo dõi tình trạng sức khỏe của hệ thống.
Chủ động giúp phát hiện các sự kiện sẽ dẫn đến thảm họa, chẳng hạn như lỗi phần cứng thông thường, và đưa ra cảnh báo sớm để cho bạn có hướng xử lý kịp thời, chính xác trước khi xảy ra thảm họa..
Phục vụ cho việc điều tra
Khi xảy ra sai sót, GFI EventsManager được dùng lúc này như là một điểm tham khảo chính.
Kho lưu trữ nhật ký tập trung
Thu thập và lưu trữ những thông tài liệu về các sự kiện xảy ra trong hệ thống bởi hầu hết các hệ thống mạng, máy chủ và các ứng dụng của bạn.
Tự động thông báo và nhắc nhở.
Tự động xử lý và lưu trữ các bản ghi sự kiện, thu thập và làm nổi bật các thông tin mà bạn cần biết về các sự kiện quan trọng nhất xảy ra trong hệ thống mạng, do đó bạn sẽ không bao giờ mất cảnh giác.
Thân thiện với người dùng.
Dễ dàng cài đặt, cấu hình và vận hành, là ứng dụng thông minh cho các bản ghi.

Thêm thông tin về GFI EventsManager:
Tính năng | Ảnh chụp màn hình | dùng thử miễn phí