GFI Vietnam Vietnam


SẢN PHẨM

GFI Max Remote Management

Là service quản lý hệ thống rất dễ dàng và khả thi cho các nhà cung cấp dịch vụ CNTT.
GFI MAX RemoteManagement cung cấp giải pháp dịch vụ hosting về quản lý và giám sát từ xa (RMM). Bao gồm các tính năng chống virus, sao lưu phần mềm - được xây dựng đặc biệt cho công ty Hỗ trợ CNTT và các nhà cung cấp dịch vụ quản lý (MSP). GFI  giúp các đối tác của mình tăng doanh thu hàng tháng của họ và thu hút khách hàng mới bằng cách giúp đối tác nâng cao chất lượng dịch vụ cùa họ, chi phí thấp và dịch vụ chủ động, dễ sử dụng – Họ có thể sở hữu tất cả các lợi thế này để làm nên thương hiệu riêng của mình. RemoteManagement cho phép các công ty cung cấp dịch vụ quản lý và giám sát hệ thống (các máy chủ và máy trạm) từ xa, theo dõi tài sản / hàng tồn kho, quản lý bản vá và báo cáo, tích hợp chống virus và sao lưu. Tóm lại các chương trình về dịch vụ quản lý giúp các đối tác của GFI có được các giải pháp và dịch vụ tốt nhất để thành công và phát triển.


"GFI MAX RemoteManagement là giải pháp tốt nhất trong lĩnh vực quàn lý từ xa RMM. Đơn giản và dễ sử dụng, chỉ cần cài đặt và vận hành trong 10 phút ... đó là sự thật! "Jim Magee, Authorinet Tư vấn