GFI Vietnam Vietnam


SẢN PHẨM

Liên hệ

Nhà phân phối sản phẩm GFI tại Việt Nam:
Công ty Cổ Phần Phát triển Kỹ thuật và Thương mại Tân Đức (TD&T)
103 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: + (84.028) 38220590, 3829 2399, 3824 5819
Fax: + (84.028) 3829 7431